Praktische info

Praktische infoPraktische infoPraktische infoPraktische info

De afspraken worden telefonisch gemaakt. Bij afwezigheid kan u een boodschap inspreken en ik bel u terug.
Er kan eveneens via mail een vraag gesteld worden.

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waar het gaat over de hulpvraag van de cliënt en de ontmoeting tussen therapeut en cliënt.

Verder afspraken worden op regelmatige tijdstippen vastgelegd in overleg met de cliënt en de therapeut.

Op vraag kan er in "intussen" een belangrijke persoon uitgenodigd worden om deel te nemen aan een gesprek.

Een gesprek kost €45 per persoon. Voor 2 personen is de kostprijs €55. Er is een tussenkomst van de mutualiteit voor een aantal sessies.

Hieronder vindt u de informatie naargelang de mutualiteit:

Indien er vragen zijn kunt u zich altijd richten naar mij via e-mail .

Therapie aan huis kan geregeld worden in bijzondere situaties