intussen praktijkruimte

Intussen

In "intussen" komen persoonlijke levenservaringen en belevingen van ingrijpende gebeurtenissen aan bod.
Een gesprek is een ontmoeting "tussen" een cliënt en een therapeut.
Mensen hebben behoefte aan een halte, een pauzeknop, een "tussenstop" om batterijen op te laden,
om hun weg met hernieuwd vertrouwen en andere inzichten verder te kunnen zetten.

We zoeken samen naar de betekenis van wat ons als mens uit ons evenwicht haalt en trachten de knoop te ontwarren.
De oorsprong van verdriet, kwaadheid, angst, eenzaamheid, twijfels,... leren kennen is bevrijdend.
De last op je schouders wordt zichtbaar.
Het kan een aanzet zijn tot de start van een andere kijk naar jezelf, van een dialoog met je partner, kinderen, familie en andere belangrijke derden.